Synonymer till ambivalens

Synonymer till ambivalens

kluvenhet, vacklan, tvehågsenhet


Användarnas bidrag
motstridiga känslor
Ur Synonymordboken
Dela ordet ambivalens med dina vänner på:

Vad betyder ambivalens?

  1. det att man samtidigt har motsatta känslor, drifter eller dylikt, kluvenhet || -en
Var med och bygg upp synonymordboken. Är sovra synonymt med  gallra ut ?

Hur används ordet ambivalens?

 1. Jag förmodar att du upplevt kraftig ambivalens kring att du överlevt dina suicidförsök.
 2. Därför måste man gå igenom ett opartiskt utredningsförfarande för att prata om sin ambivalens och kanske få hjälp att säga nej.
 3. Jag förstår din ambivalens kring dina känslor: Du älskar de personer som också gör dig illa.
 4. Men många känner ändå en ambivalens inför att betala för kroppsmaterial från andra människor.
 5. Denna ambivalens är destruktiv och gör det omöjligt för medborgare och finansmarknaderna att orientera sig i det finanspolitiska landskapet.
 6. Läser kommentarerna från er underbara läsare apropå inlägget om ambivalens och blir rörd.
 7. Boken är intressant eftersom den blottar en grundläggande ambivalens i västerländsk kultur vad gäller synen på prestation.
 8. Att Usama bin Ladin i flera år bott undangömd i en pakistansk garnisonsstad har fått Pakistans ambivalens till islamistiska grupper att återigen hamna i blickfånget.
 9. Om Borges rörlighet och fruktbara ambivalens i förhållande till filosofin handlar en essä i Agora där professorn i spanska vid Cornell University Bruno Bosteels undersöker vederläggningens tankefigur hos Borges.
 10. Lägg till detta Europas historiskt betingade ambivalens i förhållande till Medelhavsområdet.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!