Synonymer till förfluten

Synonymer till förfluten

förgången, passerad, svunnen, förliden, forn


Användarnas bidrag
gången

Motsatsord (Användarnas bidrag)
nuvarande
Ur Synonymordboken
Dela ordet förfluten med dina vänner på:

Vad betyder förfluten?

  1. i förfluten tid, i det förflutna som redan passerat, som har varit; ha ett förflutet som tidigare ha varit || -flutet
Var med och bygg upp synonymordboken. Är sanatorium synonymt med  dispansär ?

Hur används ordet förfluten?

 1. Han är snarare ute efter att peka på de övergripande likheterna mellan Sverige och Finland i förfluten tid.
 2. Paul Rudd tycker det var intressant att göra en film som utspelas i en förfluten tid.
 3. Men det är också ett grepp av författaren för att framkalla en avlägset förfluten tid då man bar med sig sitt lyriska kulturarv vart man än gick.
 4. - Det skulle innebära att det är avsevärt lättare att få ersättning för en skada i förfluten tid än i nutid.
 5. Richard Ayoade menar att det hör lite till genren att filmer om att växa upp ska utspela sig i förfluten tid.
 6. Fanns det ens någon socialvård eller fattigvård värd namnet i förfluten tid?
 7. Är verkligen kalendrarna för förfluten tid så exakta?
 8. Både i förfluten men också i nutid använder sig konsten i alla dess former av denna symbolvärld.
 9. Medan EU opererar utifrån värden och normer grundas det ryska tänkandet i nationalstatens suveränitet med ett maktspel som hör hemma i förfluten tid.
 10. Hon talar om Abel i förfluten tid: han var bara arton år.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!