Synonymer till huvudsak

Synonymer till huvudsak

Ur Synonymordboken
Dela ordet huvudsak med dina vänner på:

Vad betyder huvudsak?

  1. i huvudsak i det väsentliga, i stort sett; huvudsaken är att ... det viktigaste

Hur används ordet huvudsak?

 1. Den inskränker sig i huvudsak till ett enda framträdande per år i en utfrågning i Finansutskottet efter publiceringen av årsrapporten.
 2. Försvarsminister Karin Enström menar att det i huvudsak är försvarets sak att se över sin beredskap.
 3. Den nya hoppligan vänder sig i huvudsak till ryttare som ännu inte är etablerade i eliten.
 4. Fördyringen täcks i huvudsak genom omfördelning inom biståndsramen.
 5. Men risken är att politikerna blir så förtjusta i sina egna principdiskussioner att de inte riktigt förmår skilja mellan huvudsak och bisak.
 6. Kostnaden består i huvudsak av löner till tränare.
 7. En demokratisk struktur där frågor bereds i flera led och beslut i huvudsak fattas kollektivt av konstnärer och andra sakkunniga.
 8. De nya kartorna har utformats av personer som i huvudsak utgått från satellitbilder.
 9. En politisk skiljelinje är om de jobben i huvudsak ska vara i offentlig eller privat sektor.
 10. Det är i huvudsak de stora utländska investerarna som profiterar på besökarnas pengar.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!