Synonymer till lag

Synonymer till lag

rättsregel, rättsnorm, författning, regel, bestämmelse, föreskrift, dekret, stadga, förordning, lex; norm, riktlinje; formel, sats, vetenskaplig regel; lagens långa arm polisen; läsa lagen för (ngn) läxa upp, skälla ut

1. grupp, gäng, sällskap, team, krets; arbetslag, skift
2. skikt, lager, varv
3. ordning, skick, tillstånd
4. i största laget lite väl stor; i senaste laget i sista minuten, lite väl sent; vid det här laget ungefär nu


lösning, vätska, avkok, spad, marinad, lake


Ur Synonymordboken
Dela ordet lag med dina vänner på:

Vad betyder lag?

  1. samarbetande grupp: fotbollslag, arbetslag med mera; sällskap, gäng: i glada vänners lag, ge sig i lag med någon; vilja ha ett ord med i laget vilja vara med och besluta; över lag se överlag
  2. lager, skikt: ett lag sylt i tårtan
  3. (i många uttryck) i längsta (största, minsta, kortaste etcetera) laget nästan för lång osv.; vid det här laget ungefär nu, vid den här tiden; göra (vara) ngn till lags så att vederbörande blir nöjd; vara ur lag inte fungera || -et; pl. =, best. pl. -en
  1. rättsregel, förordning, i Sverige speciellt sådan som stiftats (beslutats) av riksdagen (jämför förordning); lagsamling: Sveriges rikes lag; norm, riktlinje: din vilja är min lag; det är lag på att ... det är bestämt i lagen att ...; lagens långa arm (något skämtsamt) polisen, rättvisan
  2. vetenskaplig formel eller regel som beskriver ett förlopp: naturlag, ljudlag || -en; -ar
  1. vätska, spad, marinad || -en
Var med och bygg upp synonymordboken. Är korkad synonymt med  amanda ?

Hur används ordet lag?

 1. Det har bara seglats ett enda race i serien där två lag faktiskt har mötts.
 2. Det mest oroväckande var att Sundhages lag hade svårast med det hon pratat mest om.
 3. Fjärde mest värdefulla lag är basebollaget New York Yankees.
 4. Lösningen är smartare filtrering som vårt lag jobbar på.
 5. Kanada betraktar skatten som ett brott både mot internationella sanktioner och mot kanadensisk lag eftersom pengarna kan användas till vapenköp och dessutom bryter indrivningsmetoderna mot kanadensisk lagstiftning.
 6. Svensk lag förbjuder vattenskotertrafik överallt utom i farleder och på särskilt anvisade platser.
 7. Debatten ledde till den lag som i folkmun kallades Lex Lindgren.
 8. Vilket lag hennes landslag ställs mot bryr hon sig inte om.
 9. Prognos: Sundhage har skapat ett lag som visar enorm vilja att vinna.
 10. Det är sällan svårt att räkna ut vilket lag supportrarna, som går runt i Göteborg inför kvällens stora match, håller på.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!