Synonymer till oberoende

Synonymer till oberoende

Ur Synonymordboken
Dela ordet oberoende med dina vänner på:

Vad betyder oberoende?

  1. som inte beror av (inte är styrd av) någon eller något, självständig, fri: en o. stat, hon är ekonomiskt o., en o. utredning; o. av oavsett
  2. självständighet, frihet || -t

Hur används ordet oberoende?

 1. Regeringen tillsatte en juristkommission efter räden sedan parlamentet krävt en oberoende utredning.
 2. För att minska sitt ensidiga beroende av energipriserna skulle den ryska staten behöva liberalisera ekonomin och göra rättssystemet oberoende av politiskt godtycke.
 3. Som svar på anklagelserna om missförhållanden har nu Robertson själva beställt en oberoende kontroll av den utpekade gården.
 4. Vi måste få en oberoende granskning av denna affär.
 5. Enligt praxis ska denna utföras av ett organ som är oberoende i förhållande till både polismannen och den enskilde.
 6. - Domstolsväsendet är inte oberoende och det kommer att signaleras ovanifrån om vad utgången ska vara.
 7. Detta gör dock inte att någon form av oberoende prövning är överflödig.
 8. Men en oberoende kvalitetskontroll utgör också ett skydd mot politiska ingripanden i konfliktsituationer.
 9. En oberoende undersökning visar att de som röker mentolcigarretter har lättare att börja och svårare att sluta att röka.
 10. Slutsatsen att det är regeringssidan som står bakom användandet sägs grundas på information från flera oberoende källor.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!