Synonymer till samtycke

Synonymer till samtycke

Ur Synonymordboken
Dela ordet samtycke med dina vänner på:

Vad betyder samtycke?

  1. medgivande, tillstånd: ge eller lämna sitt samtycke || -t; -n

Hur används ordet samtycke?

 1. Utredaren anser att Sverige även i fortsättningen ska erkänna fullmaktsäktenskap trots att: Skatteverket har hanterat fullmaktsäktenskap som ingåtts utan den berörda partens samtycke eller vetskap.
 2. De uppgifter som Skatteverket har lämnat till utredningen kan handla om muslimska flickor vilkas wali har gift bort dem utan vare sig deras samtycke eller vetskap.
 3. Han nekade till att ha givit order eller samtycke till planer på att utplåna mayafolket ixil.
 4. En grundregel är annars att registrering kräver samtycke från dem som registreras.
 5. Problemet är dock att bostadsbolagen verkar ha tummat på regeln om att uttryckligt samtycke måste ges.
 6. Det hela går till på följande sätt: När en ung person går till socialtjänsten och ansöker om försörjningsstöd får han eller hon skriva på ett samtycke som ger Arbetsförmedlingen och kommunen rätt att utbyta information.
 7. En inspirerande vision om värdet av frihet och jämlikhet spreds över Europa när fransmännen visade hur nationalstaten kunde styras med folkets samtycke i stället för av en monark.
 8. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville se en lag som slår fast att samlag utan samtycke ska ses som våldtäkt.
 9. En av de viktigaste punkterna är krav på uttryckligt samtycke från konsumenterna innan företagen får behandla deras uppgifter.
 10. För biobanksprojekt medför detta att forskaren måste inhämta förnyat samtycke från den som lämnat provet varje gång vetenskapen utvecklats och proverna kan ge svar på nya medicinska frågeställningar.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!