Synonymer till till

Synonymer till till

Ur Synonymordboken
Dela ordet till med dina vänner på:

Vad betyder till?

  1. (preposition) anger mål eller ändpunkt för en verklig eller tänkt rörelse eller sträcka i tid eller rum: kom till mig, hem till byn, långt till jul, gå till doktorn, ge, sända etcetera ngt till någon, ändra något till något annat, fem till tio personer (mellan fem och tio); anger en mera obestämd anknytning i en mängd uttryckstyper: biljetter till operan, dricka vin till maten; använda såpa till rengöring; ramen till tavlan tavlans ram; han passar till polis, befordrades till general, vi har fått en kvinna till chef; (i värdeomdömen) en hedersknyffel, drummel till chef; med avseende på: uppsatsen är bra till innehållet men dålig till formen; med genitiv i många stående uttryck(et): till havs, till bords, till vardags med flera (se även till + huvudordet, till exempel till buds, till dels, i den alfabetiska ordningen); till och med 1 det nämnda målet inräknat: till och med år 2010 (till 31 december 2010) 2 även (om något anmärkningsvärt): till och med ett barn begriper det här; till slut slutligen; till föga se föga; till korta se kort 2; till salu se salu
  2. en gång till ytterligare en gång; det gör varken till eller från det betyder inget
  3. (betonat med vissa verb) tillsluta, stänga och dylikt: knyta till; ge något en viss form: klippa till, laga till; om något som inträffar plötsligt: knuffa till, rycka till, skratta till; vara till finnas, existera

Var med och bygg upp antonym-ordboken. Är cheap motsatsen till  expensive ?

Hur används ordet till?

 1. Vi har en god förhoppning om att det kan generera en god ersättning i nivå med till exempel Spotify för våra upphovsmän.
 2. En stork har utsett bilar och andra blänkande föremål till sina fiender i staden Bergholz i Tyskland.
 3. På torsdagen anlände president Jacob Zuma till Mandelas sjukbädd för andra dagen i rad.
 4. Det är dags att gå från ord till handling när det gäller kommunala särkrav som fördyrar byggandet och samtidigt skapa ett modernt regelverk för överklaganden.
 5. Pengarna ska gå till mindre klasser från förskoleklass till och med årskurs tre.
 6. Detta alltså trots ökad isolation från omvärlden till följd av kärnvapenprogram och missiltester.
 7. Ärendet har lämnats till åklagare som bestämmer om åtal för vållande till annans död ska väckas.
 8. Oranienorden som först hade uppmanat till demonstrationer mot beslutet valde senare att försöka lugna sinnena.
 9. Flickan fördes i ambulans till universitetssjukhuset i Linköping.
 10. Men det är ändå rimligt att sälja av de delar man kan för att sedan använda pengarna till investeringar i förnybar energi.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!