Synonymer till visa

Synonymer till visa

subst.
sång, melodi, låt, trall, bit, ballad, folkvisa, dansvisa, chanson; ord och inga visor hårda ord, allvarsord

verb
1. låta se, peka ut, demonstrera, uppvisa, förevisa, exponera, åskådliggöra; ådagalägga, uppenbara, ge prov på, manifestera
2. upplysa om, instruera, anvisa, klargöra
3. peka på, markera, utvisa, påvisa, vara tecken på, indikera, bevisa, ge bevis på
4. visa fram, visa upp ta fram och visa, uppvisa, framvisa, förete
5. visa sig 1. bli synlig, låta sig ses, synas, framträda 2. så småningom framstå som; bli uppenbart, yppa sig, röjas, förnimmas, framgåAnvändarnas bidrag
synliggöra

Motsatsord (Användarnas bidrag)
dölja
Ur Synonymordboken
Dela ordet visa med dina vänner på:

Vad betyder visa?

  1. se visum
  1. okonstlad strofisk dikt med lättsjungen melodi; (bildlig betydelse) bli till en visa bli föremål för skvaller eller löje; ord och inga visor hårda ord, allvarsord; sjunga någons eller ngts höga visa berömma, prisa i starka ordalag || -n; visor
  1. låta (någon) se: samlingen visas kl. 3, han visar inte sina känslor, visa någon vänskap, klockan visar 12; visa sig 1 bli synlig 2småningom framstå som: han visade sig vara en verklig vän
  2. peka ut: visa vägen till stan, visa hur man gör en råbandsknop
  3. ge bevis för: undersökningen visar att ... || -de

Hur används ordet visa?

 1. Att med ett drygt år kvar till valet inte visa på politikens riktning och lämna besked till väljarna skapar osäkerhet.
 2. Men ingen vill ställa upp och visa sin butik.
 3. Utanför Buckingham Palace hade mängder av människor från olika delar av världen samlats för att visa sin glädje över lillprinsen.
 4. Han, liksom flera andra, har under Almedalsveckan velat visa solidaritet med den i Eritrea fängslade journalisten.
 5. Skulle det visa sig att det inte räcker får vi klia oss ännu mer i huvudet och fundera ut ännu bättre lösningar.
 6. Rudd har givit partiet vind i seglen men måste visa en tuff framsida.
 7. - Vi kommer inte kunna ta bort korruptionen men vi kan visa hur vi jobbar och vara ett gott föredöme.
 8. Men det skulle visa sig att till och med svenskduons åtta över par skulle räcka för att klara cutten och få spela även de två avslutande ronderna.
 9. Där har demensforskare från hela världen samlats för att visa upp sin forskning för varandra.
 10. - Det behövs nästan en halvlek för att jag ska kunna visa något.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!