Ord som innehållerSkriv in en text som vill du att orden skall innehålla.

T.ex. kan man ur "sen" bilda orden absent, arsenal, arsenik etc.