Ord som slutar påSkriv in en text som vill du att orden skall sluta på.

T.ex. kan man ur "sen" bilda orden dosen, gränsen, fasen etc.