Synonymer till avräkning

Synonymer till avräkning

Ur Synonymordboken
Dela ordet avräkning med dina vänner på:

Vad betyder avräkning?

  1. avdrag; avbetalning; clearing (se detta ord) || -en; -ar
Var med och bygg upp synonymordboken. Är bemäktiga synonymt med  invadera ?

Hur används ordet avräkning?

 1. Därför har avräkning av kostnaderna för biståndet från biståndsanslaget skett sedan åratal och även under tidigare regeringar.
 2. Sverige är därmed ett av de länder i Europa som har högst avräkning för flyktingmottagning.
 3. Frågan har egentligen inte alls uppmärksammats i debatten och den svenska lagen anger inte om avräkning ska ske men i förarbetena nämns att lån inte skall avräknas.
 4. Och i regel förlorar den som arbetar extra krona för krona i avräkning på socialbidraget.
 5. Varje dag sker avräkning för att se om ägaren till en future ska betala eller få pengar.
 6. Förbundet kan därför tänka sig en försöksverksamhet med lokala arbetstidsavtal med avräkning på det lokala löneutrymmet.
 7. Var sjätte månad görs avräkning gentemot respektive IVAs egen registrering av dödsfall för att säkerställa att samtliga dödsfall rapporteras.
 8. SVAR: Du bör alltid begära avräkning av utländsk skatt.
 9. För att undvika det ska du i så fall ange hur mycket skatt du betalat i Frankrike i din deklaration så att du får avräkning från den skatt på försäljningen som du ska betala i Sverige.
 10. Reglerna för avräkning av politikerpension måste vidgas till att gälla inte bara förvärvsinkomst utan också andra former av avkastning från bolag.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!