Synonymer till förfogande

Synonymer till förfogande

Ur Synonymordboken
Dela ordet förfogande med dina vänner på:

Vad betyder förfogande?

  1. tjänst, disposition: stå till (ngns) förfogande || -t; -n
Var med och bygg upp synonymordboken. Är sovra synonymt med  gallra ut ?

Hur används ordet förfogande?

 1. Men det behövs också insatser från kommunerna för att förenkla regelverket och ställa mark till förfogande till rimliga villkor.
 2. Varje invånare har hundra liter vatten till sitt förfogande per dygn.
 3. Inom ramen för de resurser vi har till förfogande försöker vi på sjukhusen optimera verksamheten så att tillfälliga toppar i sjukvårdsbehov kan hanteras.
 4. Den korta tid som står till förfogande att komma med synpunkter på förslaget till nytt idéprogram gör det nödvändigt.
 5. Jag står till förfogande om frågan kommer.
 6. De kvinnor som ställer sig till förfogande som surrogatmödrar får ofta betydligt mindre i ersättning än de utlovats.
 7. De medel staten ställer till förfogande för återföreningen räcker inte alls för de utökade kostnaderna som kommunerna får.
 8. Den här bokdistributionen slukade i princip allt papper som stod till förfogande och i övriga riket var det mot slutet av kriget stor brist på böcker.
 9. Om årsmötet vill så står jag till förfogande för att väljas som antingen ersättare eller som ordinarie ledamot i styrelsen.
 10. Från och med i dag kommer ledarsidan att ha ett uppslag till sitt förfogande inte bara på söndagar utan även på torsdagar.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!