Synonymer till flerstämmig

Synonymer till flerstämmig

(mus.) med flera stämmor, mångstämmig, polyfonUr Synonymordboken
Dela ordet flerstämmig med dina vänner på:

Vad betyder flerstämmig?

  1. (musikterm) med flera stämmor, polyfon || -t

Hur används ordet flerstämmig?

 1. En flerstämmig kulturanalys Att beskriva den svenska skolan är en grannlaga uppgift.
 2. Här borde man ha valt det sistnämnda med en så pass komplex och flerstämmig musik.
 3. Mats Einarsson på festivalen för flerstämmig sång i Calvi.
 4. Den nykomponerade musiken är oftast flerstämmig i homofon stil.
 5. Att inte sjunga med bruten röst innebar med medeltida latinskt språkbruk att flerstämmig sång inte var tillåten.
 6. Jag inspirerades av fugatekniker och hur stämmor i en flerstämmig fuga både kan skilja ut sig och ingå som en del i en homogen polyfoni.
 7. En flerstämmig eller dialogisk undervisning är präglad av en interaktion och ett samspel mellan elever och lärare.
 8. Eric Whitacre är en amerikansk dirigent och kompositör som skrivit åtskilliga verk för flerstämmig kör.
 9. Sången är flerstämmig med en försångerska och en mindre grupp som framför ett slags omkväde.
 10. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!