Synonymer till hån

Dela ordet hån med dina vänner på:

Vad betyder hån?

Var med och bygg upp synonymordboken. Är sovra synonymt med  gallra ut ?

Hur används ordet hån?

 1. Där utsattes de för misshandel och hån och hotades till livet.
 2. En sådan utgång vore ett hån mot demokratin.
 3. Magnitskijs efterlevande kallar åtalet en hån mot rättvisan och menar att det har politiska bevekelsegrunder.
 4. På twitter kom några kommentarer om att jag jämställde hot med lättsamt hån och satir.
 5. Då de inte vill driva med deras respekt för Förintelseoffren riktar de sitt hån mot Hitler och den blandning av fascination och beröringsskräck som präglar hållningen mot honom.
 6. Hans utfall är ett hån mot envar som ägnar sig åt undervisning i skolor och på universitet.
 7. Det är ett hån mot alla kvinnliga pionjärer som tagit personliga ekonomiska risker för att vara med och bidra till att utveckla valfriheten och välfärden.
 8. Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren beskriver nomineringen som ett direkt hån mot flygbolagets fotfolk.
 9. Etableringspeng är ett hån mot den högre utbildningen.
 10. Uppropet är mot denna bakgrund ett hån mot alla de kvinnor som påtvingas slöja och bestraffas när de vägrar bära den.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!