Synonymer till ihållande

Synonymer till ihållande

Ur Synonymordboken
Dela ordet ihållande med dina vänner på:

Vad betyder ihållande?

  1. som inte slutar: ett ihållande regn
Var med och bygg upp synonymordboken. Är sovra synonymt med  gallra ut ?

Hur används ordet ihållande?

 1. Även flyttfåglarna väntar på att den ihållande vintern ska ge med sig.
 2. Den så kallade våröppningen av taket på arenan skulle ha genomförts i tisdags men det ihållande regnet gjorde att gräset riskerade att bli en katastrof.
 3. Samtidigt har räntespreadarna i euroområdets periferi ökat igen efter en period av ihållande nedgångar.
 4. Vidare nämner IMF en inbromsning i kredittillväxten och stramare finansiella förhållanden om det planerade tillbakadragandet av Federal Reserves stimulanser leder till en ihållande omvändning av kapitalflöden.
 5. Tilltron ökade till att den nya japanska regeringen skulle lyckas råda bot på den ihållande deflationen och få bukt med den höga yenkursen.
 6. Loppet börjar med en kall motvind som är ihållande i nästan femton mil.
 7. Men det är ingen ihållande värmebölja som ligger bakom toppnoteringen.
 8. Även om många har börjat se ljuset i tunneln i den ihållande skuldkrisen är det förvånansvärt många som inte vågar investera på annat sätt än att ha pengarna på banken.
 9. Å ena sidan finns ett Japan som försöker pressa sin inhemska valuta för att komma bort från en ihållande och besvärande deflation.
 10. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!