Synonymer till långvarig

Synonymer till långvarig

Ur Synonymordboken
Dela ordet långvarig med dina vänner på:

Vad betyder långvarig?

  1. som varar eller stannar länge || -t; -are

Var med och bygg upp antonym-ordboken. Är utåtagerande motsatsen till  utåtagerande ?

Hur används ordet långvarig?

 1. Är det så här det ska gå till även nästa gång Sverige deltar i en långvarig militär insats utomlands?
 2. Tuz Khurmatu ligger i ett område där en maktkamp pågår mellan kurdiska grupper och Iraks centralregering och diplomatiska bedömare anser att dispyten är ett av de allvarligaste hoten mot en långvarig stabilitet i landet.
 3. Små barn stressas av långvarig utevistelse på så kallade uteförskolor.
 4. Först efter en långvarig terapi kunde jag känna en äkta glädje över den jag är och det jag åstadkommer.
 5. Mårten Johansson har en långvarig relation med den jämtländska orten.
 6. Men så här fungerar politik: den som inte kan framstå som allsmäktig mot världens alla faror blir inte långvarig vid makten.
 7. Det är en ekonomi som bygger mycket på turism och blir det en långvarig oro i landet kommer det att slå hårt.
 8. Det bröllopet hade dessutom en långvarig effekt på turismen.
 9. De betonar också att riskerna uppstår först vid långvarig medicinering.
 10. Det finska bolaget är inne i en långvarig kris och har tvingats till stora neddragningar och en drastisk strategiändring.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Nästkommande ord
Rensa mina sökord!