Synonymer till ombesörja

Synonymer till ombesörja

Ur Synonymordboken
Dela ordet ombesörja med dina vänner på:

Vad betyder ombesörja?

Var med och bygg upp synonymordboken. Är kliva fram med stora steg synonymt med  älga ?

Hur används ordet ombesörja?

 1. Men i nuläget har man uppmanat invånarna att själva ombesörja en sängplats.
 2. Den tillkom i en tid då människors vardagsresande var mer lokalt och då ansvaret för att ombesörja att människor kom till jobbet i tid var en sak uteslutande för offentliga organ.
 3. Därtill föreslås ett dotterbolag med uppgiften att ombesörja själva utförsäljningen.
 4. Den här uppbörden skulle Birgitta använda för att betala Åkes skulder och ombesörja för hans själs frälsning.
 5. Denna myndighet fick i uppgift att ombesörja inköp och lagring av för folkhushållningen under kriget viktiga råvaror.
 6. Men man menade att arbetsförmedlingarna i första hand skulle ombesörja den nödvändiga omfördelningen av arbete genom att anvisa arbetskraften till landsbygden under en lågkonjunktur.
 7. Av riksdagsdebatten framgår att det därför var bättre att låta statsförvaltningen ombesörja produktionen av arbetsstatistiken än att låta enskilda göra det.
 8. Därmed får föräldrarna ombesörja att hämta och lämna barnen med bil vid skolbussen.
 9. Deras funktion var bl a att ombesörja att resurserna fördelades efter fastställda beslut och att organisationen av skolans verksamhet följde givna bestämmelser.
 10. Synen på barnet som kompetent kan också innebära ett ökat krav på ansvar för det individuella barnet att själv ombesörja sin framgång och lycka.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!