Synonymer till rätt

Synonymer till rätt

Ur Synonymordboken
Dela ordet rätt med dina vänner på:

Vad betyder rätt?

  1. maträtt: dagens rätt; del av en måltid: middag med tre rätter (för-, huvud-, efterrätt) || -en; -er
  1. rättighet: rätten till arbete; vad som är riktigt: hon har rätt när hon påstår...; rättvisa: låta nåd gå före rätt; göra rätt för sig handla hederligt; komma till sin rätt framstå med sina bästa egenskaper; (åldern, tröttheten) tog ut sin rätt påverkade negativt || -en; -er
  2. rättsvetenskap, juridik || -en
  3. domstol: ställa inför rätta; rätten beslutade att ... || -en; -er
  1. leta rätt på leta reda på, få fram
  1. riktig, korrekt (motsats: fel): rätt man för jobbet, var sak på sin rätta plats, klockan går rätt; det är rätt åt dig du får skylla dig själv; (med äldre böjning) i rättan tid vid rätt tillfälle || neutr. =; -are
  1. riktigt, ganska: rätt klyftig; rätt och slätt helt enkelt; rätt som det var plötsligt
  2. rakt: rätt fram, ut
Var med och bygg upp synonymordboken. Är sovra synonymt med  gallra ut ?

Hur används ordet rätt?

 1. Men det har också funnits läsare som har påpekat att filmen inte visar vad som hände strax innan filmen började och betonar att polisen i sitt arbete har rätt att använda våld.
 2. Så länge Soda Club inte offentligt deklarerar sin avsikt och lägger fram en tidsplan att avveckla fabriken i Mishor Adumim kommer företaget att anses bryta mot internationell rätt och företaget behandlas därefter.
 3. Verkar hon spontan och lättsam så är det en planerad spontanitet och lättsamhet som har till syfte att få in rätt tankar hos spelarna.
 4. Därför är det viktigt att de får rätt stöd och samordning av ansvariga myndigheter.
 5. Nyckeln till seger är att passningstempot hamnar på rätt nivå och det ska Seger se till.
 6. Det var rätt att hon klev förbi Marie Hammarström i straffkön och tog straffen.
 7. Som krafttag för en bättre skola är det rätt beklämmande.
 8. Göta hovrätt gjorde dock en annan bedömning och gav One Way Ticket rätt vad gällde kvinnans egen biljett.
 9. Arbetsgivarna har blivit fixerade vid tanken att direkt kunna rekrytera rätt person till ett arbete.
 10. Pia Sundhages ledarskap målas upp med fel bild men tillsammans har blivit rätt ord på framgångsvågens surfbräda.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!