Synonymer till sätt

Synonymer till sätt

Ur Synonymordboken
Dela ordet sätt med dina vänner på:

Vad betyder sätt?

  1. hur man gör något, vis; (några uttryck(et)) alla sätt är bra utom de dåliga; på så sätt jaså; på sätt och vis i viss mån
  2. beteende, uppträdande: ett behagligt sätt || -et; pl. =, best. pl. -en
  1. omgång, uppsättning: tågsätt || -et; pl. =, best. pl. -en
Var med och bygg upp synonymordboken. Är sovra synonymt med  gallra ut ?

Hur används ordet sätt?

 1. Kan inte det här ses som bara ett sätt att försöka frisera siffrorna inför de stundande valdebatterna?
 2. De uppstår i samband med åska men liknar på inget sätt en vanlig blixt.
 3. Det sades vara ett sätt att hantera den besvärliga ekonomiska situation man nu befinner sig i.
 4. Statliga bolag är inte på något sätt resistenta mot dåliga affärer.
 5. Budskapet är på så sätt demokratiskt förrädiskt.
 6. Frankrike lyckades inte spela ut Spanien på samma sätt som i premiären mot Ryssland.
 7. För att vi ska kunna hantera dessa på ett bättre sätt måste näringsliv och det offentliga skapa en bättre dialog i krishanteringsfrågor där den offentliga sidan måste vara betydligt klarare i sin rolltolkning och styrning.
 8. Att missa en dödlig sjukdom på detta sätt skall inte hända i dag.
 9. Det är väl också ett sätt att kunna tacka av publiken.
 10. Det kan inte tolkas på annat sätt än att arbetsgivare i genomsnitt söker medarbetare som till punkt och pricka motsvarar kraven i den lucka som ska fyllas på arbetsplatsen.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!