Synonymer till språklig

Synonymer till språklig

Ur Synonymordboken
Dela ordet språklig med dina vänner på:

Vad betyder språklig?

  1. som har att göra med språket || -t
Var med och bygg upp synonymordboken. Är serafisk synonymt med  änglalik ?

Hur används ordet språklig?

 1. Barn som tidigt får musiklektioner får oftare en bättre språklig utveckling än barn som inte får det.
 2. På nytt erfar jag en språklig kluvenhet inför pronominet vi.
 3. Namnforskaren Eva Brylla som suttit med i kommittén som språklig expert anser att det är ett alldeles utmärkt förslag och skulle bli en modernare namnlag.
 4. En relativt begränsad språklig skillnad blev till en politisk schism mellan Katalonien och Valencia.
 5. På en i mina ögon aktuell språklig lucka som säger en hel del om vårt sätt att se på världen.
 6. Men det här är för den skull ingen språklig sakträlsdiktning.
 7. Ordet som ett tag såg ut att förpassas till en underjordisk bunker för språklig slutförvaring, i sällskap med dammsamlande uttryck som eljest och ehuru, gjorde ifjol en storartad comeback.
 8. Oförmågan att uppskatta språklig variation och mångfald hänger samman med oförmågan att se mångfalden och variationen i Sveriges folkliga språkarv.
 9. Den jagform hon använder stänger in de tre huvudpersonerna i en språklig stil som är alltför likartad sinsemellan utan särskiljande individualitet.
 10. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!