Synonymer till utgör

Synonymer till utgör

Ur Synonymordboken
Dela ordet utgör med dina vänner på:
Var med och bygg upp synonymordboken. Är verv synonymt med  kraft ?

Hur används ordet utgör?

 1. Räddningstjänsten jobbar nu med att begränsa elden då gasbehållare i intilliggande byggnad utgör explosionsrisk.
 2. Detta innebär på intet sätt att den rådande ordningen inte bör kritiseras eller att etablerade politiker utgör ett mirakel av förnuft och välvilja.
 3. Därför ifrågasätter vi att matchning utgör ett centralt verktyg för arbetsmarknadspolitiken.
 4. Antalet viner är få och utgör bara en knapp procent av Systembolagets försäljning.
 5. Men en oberoende kvalitetskontroll utgör också ett skydd mot politiska ingripanden i konfliktsituationer.
 6. Polisen har rätt att omhänderta personer som utgör en fara för sig själva eller andra.
 7. Vår djurhållning och de täta kontakterna mellan människor inom och över landsgränser utgör de ödesdigert perfekta förutsättningarna.
 8. De utgör två procent av alla barn som ska börja i förskola.
 9. Tillsammans med Damon Albarn utgör Jamie Hewlett bandet Gorillaz.
 10. Studier av ledarnas liv och gärningar utgör ett massivt block i skolans läroplan.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!