Synonymer till utjämning

Synonymer till utjämning

1. avräkning, clearing, kompensation, kvittning 2. likriktning, avvägning

Ur Synonymordboken
Dela ordet utjämning med dina vänner på:

Vad betyder utjämning?

Var med och bygg upp synonymordboken. Är sina synonymt med  avta ?

Hur används ordet utjämning?

 1. Många andra sätt att åstadkomma utjämning riskerar däremot att få negativa ekonomiska effekter.
 2. Om förslagen införs skulle det också innebära en utjämning av förändringar från år till år.
 3. Författaren menar alltså att Europas sociala eliter inte ser universitetet som en möjlighet till intellektuell utveckling utan som ett medel till social utjämning och ekonomisk uppgång.
 4. Erik Ullenhag är övertygad om att modellen kommer att leda till en utjämning mellan kommunerna.
 5. Den innebär en utjämning av utbetalningarnas nivå mellan nuvarande och framtida mottagare.
 6. Det har dock skett en viss utjämning om vi jämför med hur det var för tio år sedan.
 7. Vår uppfattning är att marknaden fungerar väl och genom att förstärka näten inom och mellan länder kan el transporteras från billigare till dyrare områden vilket ger en utjämning av priset samt ökar leveranssäkerheten.
 8. Den franska revolutionens nya samhällsordning och strävan efter frihet och jämlikhet medförde också en dröm om samhällets utjämning genom ett politiserat klädspråk.
 9. Uppsalabolaget visade sig under recessionen vara mer konjunkturkänsligt än vad marknaden hade räknat med; utjämning av rynkor och andra kroppsjusteringar fick stryka på foten för stapelvarorna när ekonomin gick på halvfart.
 10. Satsningar på utjämning av klassklyftorna kan vid en första anblick verka bromsande för ekonomin.
 11. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
Mina sökningar
Rensa mina sökord!